Občni zbor 2019

Spoštovane članice in člani,

vabimo vas, da se udeležite rednega občnega zbora društva tabornikov rod Bičkova skala, ki bo v sredo, 9. oktobra 2019, ob 18. uri, v taborniški hišici za Bežigradom. V skladu s pravnimi predpisi člane, mlajše od 15 let, na občnem zboru zastopajo starši oz. zakoniti zastopniki. Če ob napovedani uri ne bo prisotnih 50 odstotkov članov našega društva, se bo občni zbor zaradi nesklepčnosti pričel 15 minut kasneje, če bo navzočih vsaj 15 članov starih 15 let ali več, kakor narekuje pravilnik o delovanju društva in kaže tudi praksa.

Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev predsedstva in ostalih organov občnega zbora.
2. Ugotovitev ne/sklepčnosti.
3. Razprava in potrditev dnevnega reda.
4. Dogovor o načinu glasovanja.
5. Predstavitev poročil preteklega leta:
– poročilo načelnika,
– poročilo starešine,
– finančno poročilo za koledarsko leto 2018,
– poročilo gospodarja,
– poročilo nadzornega odbora,
– poročilo disciplinske komisije.
6. Razrešitev organov rodu.
7. Predstavitev kandidatov ter njihovih načrtov.
8. Volitev novih organov društva in ugotovitev izida glasovanja.
9. Glasovanje o predlogu višine članarine za leto 2020.
10. Razno.

Veseli bomo vaše prisotnosti.

TABORNIŠKI POZDRAV!

Scroll to top